Navigácia

Obsah

Kontakt

Adresa

Trstené 52
032 21 Trstené

IČO: 00315796

Spojenie

kontakt: 044/ 5596538
e-mail: obec@trstene.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok: 10:00 - 11:30
Streda: 15:30 - 17:30

 

Starosta obce:

Anna Naďová +421 902 26 00 26

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Vladimír Sýkora
  • Miroslav Reppa
  • Ing. Marek Krajčí

 

Obecné zastupiteľstvo zasadá raz za 3 mesiace a podľa potreby obce. Oznam o zasadaní býva vyvesený vo vývesnej skrinke.