Navigácia

Obsah

Africký mor ošípaných

Typ: ostatné
Africký mor ošípaných 1Africký mor ošípaných (AMO)

  

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že na základe potvrdenia afrického moru ošípaných (AMO) budú katastrálne územia všetkých obcí okresu Liptovský Mikuláš zaradené do infikovanej zóny AMO.

 

   Z dôvodu zamedzenia rozširovania nákazy AMO sa odporúča, aby sa obmedzil pohyb psov po poľovných revíroch. V prípade potreby musí byť pes vedený na remeni alebo na vôdzke. Toto odporúčanie sa týka nielen poľovníkov, ale aj ostatnej verejnosti.

   V obciach je striktne zakázaný ambulantný predaj ošípaných.

   Na základe uvedeného je bezprostredné riziko zavlečenia tejto nebezpečnej nákazy do chovov domácich ošípaných. Z dôvodu prevencie je nevyhnutné, aby chovatelia dodržiavali zásady biologickej bezpečnosti - dôkladné oplotenie, zabránenie kontaktu s diviakmi a osobami, ktoré manipulovali s diviakmi, zákaz vstupu nepovolaným osobám, používať oblečenie a obuv len na kontakt s ošípanými, používať dezinfekčné rohože, zákaz skrmovania kuchynských odpadov, nepoužívať "zelené krmivo", zabezpečiť chovné priestory proti hmyzu a hlodavcom, sledovať zdravotný stav ošípaných a pri zistení narušenia zdravotného stavu bezodkladne kontaktovať súkromného veterinárneho lekára. Taktiež platí zákaz premiestňovania ošípaných z chovu do chovu bez povolenia. Domáce zabíjačky sú povolené len po nahlásení a súhlase RVPS Liptovský Mikuláš.


Príloha

Vytvorené: 11. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2022 10:57
Autor: Správce Webu